เทปติดตาสองชั้นฮัลโหลรุ่นไฟเบอร์ตาข่ายแต่ละไซส์ติดแล้วเป็นยังไง?


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published